Súkromná bezpečnostná služba Karo Slovakia

hotline: 0903 492 976 / 0918 385 424 (od: 07:00 do 15:00)

O nás

Strážna služba KARO Slovakia s.r.o. je prevádzkovaná na základe „Licencie na prevádzkovanie strážnej služby“, ktorú udelilo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Podnikaním v oblasti Súkromnej bezpečnosti sa zaoberáme od roku 2001 a máme bohaté skúsenosti v tejto sfére podnikania.

Hlavný predmet našej činnosti je:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku pri preprave
  • ochrana prepravy majetku a osoby
  • vypracovanie plánu ochrany
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

© 2011 Copyright KARO Slovakia s.r.o. Created by binary.sk